Beglazingskitten met Verven.


Overschilderen van beglazingskitten met 2010 verven.

“in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de
toekomst”.


Nederland is misschien wel het enige land ter wereld waar men de gewoonte heeft om
kitten waarmee beglazing wordt geplaatst te overschilderen. De redenen waarom dit in
Nederland wordt gedaan zijn wellicht zowel van historische aard als vanwege de
hoogwaardige esthetische kwaliteit die de Nederlandse schilders bieden.

Dat het overschilderen van elastische kitten met minder elastische verven technische problemen
met zich mee kan brengen hoeft waarschijnlijk geen betoog. In de vakpers is daarover
immers de afgelopen tijd meerdere malen uiting gegeven.

Bij de keuze van beglazingskitten wordt er door de glaszetter vaak een compromis
gesloten tussen kwaliteit, verwerking en prijs. Met name het verwerkingsaspect is een
punt waar de glaszetter gevoelig voor is. Kitten die minder temperatuursgevoelig zijn en
zich buitendien “droog laten afmessen” genieten bij de glaszetter vaak de voorkeur.

Feit is dat de gemakkelijk verwerkbare beglazingskitten minder presteren met betrekking                                                                                                                                                          
tot hun overschilderbaarheid.

Door de komst van de 2010 VOC verven is er echter veel veranderd. Voor degene die
weinig of geen kennis heeft van verven lijkt het eenvoudig. De hoeveelheid oplosmiddel in
synthetische verven gaat van maximaal 400 gram/liter naar maximaal 300 gram/liter.
Maar om beneden deze grens te blijven, hebben verffabrikanten de samenstelling van hun
verven ingrijpend moeten wijzigen.

Door deze vernieuwde samenstelling kunnen de nieuwe verven zich heel anders gaan
gedragen op beglazingskitten. Uit testen bij verf- en kitfabrikanten is gebleken dat verf
in meer of mindere mate kan gaan schiften op beglazingskitten.

Ook kan de hechting van de verf te wensen over laten en bestaat er de mogelijkheid van
vertraging in droogtijd van de nieuwe verftypen.

Tenslotte kan het voorkomen dat met verschillende kleuren van één bepaald verftype                                                                                                                                                             
afwijkende resultaten worden behaald.

Momenteel zitten we al in de nieuwe generatie “2010” verven.

Verffabrikanten mogen inmiddels geen verven meer produceren
die niet aan de VOC 2010 regels voldoen. Winkeliers en groothandelaren mogen nog tot 1
januari 2011 de voorraad van de klassieke verven verkopen. En om de verwarring
compleet te maken worden sommige verfproducten in hun nieuwe samenstelling geleverd
onder dezelfde naam als voorheen.

Wij adviseren om vooraf uitgebreid te testen om zeker te zijn van een goed eindresultaat.
erkeningen